Sagt om Idéinstitutet

”Idéinstitutet är en utmärkt insats för att skapa den bas av kunskap som behövs för en ung och oerfaren entreprenör. Att göra både kontakter, kompetens och ett forum för erfarenhetsutbyte tillgängligt för unga entreprenörer är en viktig insats för en fortsatt tillväxt av egna företagare i Blekinge. Detta projektet passar våra medlemmar som vill dela med sig av sin kunskap utmärkt!”

Alfred Appelros
Functional Health Olofström
Sekreterare Företagarna Olofström
Projektledare Stolt Företagare

 


 

”Idéinstitutet är ett välkommet och viktigt projekt. Att inspirera och uppmuntra länets unga kring entreprenörskap samt ta vara på kreativitet och intressanta affärsidéer möjliggörs nu på ett helt nytt sätt. Projektets mångfacetterade aktivitetsplan som kopplar ihop målgruppen med företagare är ett tydligt bevis på detta. ”

Robin Åkerman
Paraply produktion 
Blekinges Mest företagsamma person 2013
Nominerad till Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram hösten 2014

 


 

”Vi vill erbjuda våra Alumner aktiviteter som är givande och utvecklande. Vi tror att Idéinstitutet kan vara en bra plats för detta som även ger dem möjlighet att växa i sitt entreprenörskap och för att utbyta erfarenheter med andra drivna unga.”

Sara Ryttberg och Alexander Andersen
UF Alumni Blekinge

 


”Det finns ett gott innovationsstöd i regionen, där Almi, BBI, Nyföretagarcentrum, BTH Innovation mfl aktörer stödjer entreprenörer på ett professionellt sätt. Det rör sig om lokaler, kompetens, rådgivning, kontakter, finansiering mm. Dessa aktörer är värdefulla när en ung entreprenör formulerat en affärsidé och vill testa att starta någon verksamhet. I fasen innan, tror jag att ett initiativ som Idéinstitutet kan fylla en viktig funktion. Man kan behöva hjälp med att fundera kring sina ideer. [...] För att attrahera och intressera unga talanger, behövs ett nytänk och kreativa aktiviteter.”

Lena Vogelius
BTH, Studentregion Blekinge