Om projektet

Projektet finansieras och drivs av ALMI Blekinge och utförs i samarbete med företaget MaydayMonday.

Bakgrund

61% av dem mellan 18-30 år i Blekinge kan tänka sig att bli företagare, men endast 5% av länets företagare är idag under 30 år. Idéinstitutet är ett projekt för att lokalisera och hjälpa de 56% som ännu inte kommit igång, men också de 5% som redan startat.

Vision

Unga entreprenörer förverkligar sina drömmar och bidrar aktivt till ett svenskt hållbart näringsliv

Syfte

Bidra till att fler startar och utvecklar växande företag i Blekinge. Rent konkret består projektet av 10 månaders aktiviteter som lyfter unga entreprenörer genom utbildning och praktisk erfarenhet.

Projektets målsättning

  • Kontinuerligt samtalsforum mellan målgruppen och företagare
  • Ökad kännedom om ALMI inom målgruppen

Om ALMI

ALMI Blekinge är ett statligt bolag som arbetar med att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. De erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.

Om MaydayMonday

MaydayMonday är ett ungt företag baserat i Blekinge som arbetar med projektledning och organisationsutveckling. De tror och arbetar för ett Blekinge med framtidsmöjligheter för unga och ett län fyllt med handlingskraft och livslust.